D.3 Zmanjšanje odhodkov v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Zavezanci odhodke iz izkaza poslovnega izida vpišejo v zaporedno številko 5 (odhodki). Zaradi posebnih davčnih pravil pa morajo ugotoviti, ali za katere od odhodkov velja posebna davčna obravnava, kar upoštevajo v drugih zaporednih številkah obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izkazovanju odhodkov pa tudi drugih kategorijah je treba upoštevati pravilo o njihovem izkazovanju po načelu materialne resnice (po ekonomski vsebini).

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
ZDoh-2: 46–68
ZDDPO-2: 12–35
ZDavP-2: 295–301

5 Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih. Zavezanci prikažejo odhodke, ki so v izkazu poslovnega izida ugotovljeni v skladu z računovodskimi standardi.

Zmanjšanje odhodkov po zakonu
ZDoh-2: 46–68
ZDDPO-2: 12–35
ZDavP-2:

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar