A.4 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

Skrij povezave

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa je predpisan s SRS 21. Sestavljajo ga le družbe, zavezane k reviziji. V njem predstavijo postavke brez povezanih davčnih učinkov (način neto), pri čemer znesek davka od dohodkov oziroma terjatve ali obveznosti za odložene davke za vsako postavko razkrijejo v pojasnilih.

Pravila sestavljanja izkaza drugega vseobsegajočega donosa se glede na lani niso spremenila.

Postavke izkaza
ZGD-1: 56/9, 60/1 in 8
MRS 1
SRS 21 (2016)

Po MRS 1 mora organizacija predstaviti vse postavke pripoznanih prihodkov in odhodkov v obdobju v enem samem izkazu vseobsegajočega donosa ali v dveh izkazih: izkazu, ki prikazuje sestavine poslovnega izida (ločenem izkazu vseobsegajočega donosa) in drugem izkazu, ki se začne s poslovnim izidom in prikazuje sestavine drugega vseobsegajočega donosa (izkazu vseobsegajočega donosa). V

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar