D.6 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Zavezanci morajo davčno osnovo povečati, kadar so prehitro odtujili opremo ali neopredmeteno sredstvo, od katerega so uveljavili davčno olajšavo za investiranje. Povečati jo morajo še zaradi (delnega) izvzema nekaterih prihodkov iz davčne osnove in zaradi nekaterih drugih okoliščin. Zmanjšajo pa jo za olajšave, ki jih smejo uveljaviti. Pozitivno davčno osnovo lahko zmanjšajo z davčnimi olajšavami in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih obdobij. To je možno do 63 % davčne osnove. Zato je zaradi te omejitve ta vselej pozitivna. Drugače je le pri tistih, ki imajo tekočo davčno izgubo, torej izgubo v davčnem letu, za katero sestavljajo davčni obračun.

Omejitev pri zmanjševanju davčne osnove do velikosti 63 % davčne osnove je enaka kot pri pravnih osebah, ki v tekočem davčnem obdobju ne izkazujejo davčne izgube. Vsebinsko pa za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so zavezanci za dohodnino od

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar