B.0 Uvod 

Ni povezav

Določeni in drugi uporabniki (odslej uporabniki) svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom. Določeni uporabniki so vsi posredni proračunski uporabniki, razen ZZZS, ZPIZ in javnih skladov, ki so jih ustanovile občine ali država, ter druge osebe javnega prava, ki nimajo statusa posrednega proračunskega uporabnika. Drugi uporabniki so vsi neposredni proračunski uporabniki: državni in občinski proračuni, državni in občinski organi ter organizacije in ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe. Med druge uporabnike spadajo tudi posredni proračunski uporabniki ZZZS, ZPIZ in javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država.

Letno poročilo je namenjeno tako poslovnemu poročanju kot tudi poročanju za namene javne objave in statistike. Uporabniki ga morajo pripraviti za koledarsko leto v skladu s predpisi računovodenja v javnem sektorju.

Letno poročilo sestavljata

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar