B.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Skrij povezave

Določeni uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka. V tem temeljnem računovodskem izkazu morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid predstavljeni resnično in pošteno. Pred njegovo sestavitvijo morajo pregledati postavke prihodkov in odhodkov glede razvrščanja, merjenja in upravičenosti ter obračunati amortizacijo, proizvodnjo, obresti in še kaj. Na koncu pripravijo temeljnico za knjiženje zaključka poslovnega leta za ugotovitev poslovnega izida po načelu poslovnega dogodka.

Pregled računovodskih postavk
ZR: 28
Pravilnik o sestavljanju: 13, 14 in 21–25
Pravilnik o razčlenjevanju: 16

Obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu obračunskega obdobja, ki je od 1. 1. do 31. 12. V stolpec 4 določeni uporabniki vpisujejo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar