D.7 Osnova za davek in obveznost v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Po ugotovitvi davčne osnove morajo zavezanci ugotoviti še davčno obveznost za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Od nje odštejejo odbitek tujega davka in odbitek za obračunane akontacije. Nato pa izračunajo še predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki jo plačujejo do ugotovitve končne davčne obveznosti po davčnem obračunu za tisto leto.

Davčna osnova za akontacijo dohodnine
ZDoh-2: 46−68
ZDDPO-2: 12−35
ZDavP-2: 295−301

19 Osnova za akontacijo dohodnine je razlika med davčno osnovo iz zaporedne številke 13 ter seštevkom zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav iz zaporedne številke 15 in 17. Vsota vseh dovoljenih zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav v zaporedni številki 15 ne sme presegati 63 % davčne osnove. Ta osnova je zmanjšana še za davčno olajšavo iz 15.13.

20 Akontacija dohodnine

Dohodek iz

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar