D.8 Posebnosti davčnega obračuna zasebnikov normirancev 

Skrij povezave

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (odslej davčni obračun) morajo sestaviti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. To storijo tisti, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, kot tudi tisti, ki jo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Vsi ti zavezanci morajo davčni obračun davčnemu organu predložiti elektronsko najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obrazec za davčni obračun ima predpisano vsebino in priloge po Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Izbira načina ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
ZDoh-2: 48 in 59
ZDavP-2: 305−309

Zasebniki, ki želijo davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem normiranih odhodkov,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar