B.9 Poročanje določenih in drugih uporabnikov za namene javne objave in statistike 

Ni povezav

Določeni in drugi uporabniki predložijo letno poročilo v predpisani vsebini in obliki, kot je določeno za poslovno poročanje, Ajpesu za namene javne objave in statistike. Letno poročilo, ki je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju, morajo predložiti pristojni Ajpesovi enoti prek spletne strani www.ajpes.si. Rok za predložitev letnega poročila je 28. februar tekočega leta za preteklo leto. Za uporabo spletne aplikacije se morajo brezplačno registrirati oziroma vnesti uporabniško ime. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v eni PDF-datoteki.

Izpolnjevanje obrazcev bilance stanja in prilog
Pravilnik o sestavljanju: 7, 8, 16 in 17
Pravilnik o EKN: poglavje II in priloga I
Bilanca stanja

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar