C.0 Uvod 

Ni povezav

Pravne osebe, ki so po zakonu in/ali računovodskih standardih dolžne voditi poslovne knjige in evidence, jih morajo voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in zakona o davčnem postopku. Na podlagi teh poslovnih knjig in evidenc pa morajo enkrat letno sestaviti redni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) za posamezno leto. Pripravijo ga same, v njem pa ugotovijo dobiček oziroma davčno osnovo za namene obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb.

Obračun DDPO morajo davčnemu organu oddati elektronsko prek sistema eDavki najkasneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta (če imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu) oziroma najkasneje v treh mesecih po poteku poslovnega leta (če imajo davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki je drugačno od koledarskega).

Obračun DDPO morajo oddati zavezanci rezidenti in tisti nerezidenti, ki imajo v Sloveniji poslovno enoto, prek

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar