C.1 Obračun DDPO 

Skrij povezave

Zavezanci za DDPO morajo najkasneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta (če imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu) oziroma najkasneje v treh mesecih po poteku poslovnega leta (če imajo davčno obdobje enako poslovnemu letu, ki je drugačno od koledarskega) davčnemu organu elektronsko prek sistema eDavki poslati obračun DDPO za to koledarsko oziroma poslovno leto.

Zavezanci za DDPO so pravne osebe domačega in tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso zavezanci za dohodnino. Republika Slovenija in lokalne skupnosti niso zavezanci za ta davek. Zavezanci za DDPO se delijo na rezidente in nerezidente. Obračun DDPO morajo sestaviti rezidenti in zavezanci nerezidenti za poslovno enoto v Sloveniji. Drugi zavezanci nerezidenti plačujejo DDPO na drugačen način. Plačnik davka po slovenski zakonodaji zanje ob izplačilu dohodka odtegne davčni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar