C.2 Prihodki v obračunu DDPO 

Skrij povezave

Zavezanci za DDPO so vsako leto obvezani oddati obračun DDPO, v katerem ugotovijo davčno osnovo in davčno obveznost. Z upoštevanjem računovodskih pravil ugotavljajo dosežene prihodke, ki jih prilagodijo za neobdavčene prihodke (izvzete prihodke) in povečajo za prihodke za davčne namene, kadar to davčna zakonodaja zahteva. Zmanjšajo jih denimo nepridobitne organizacije za nepridobitne prihodke.

Vpisovanju prihodkov v obrazec za obračun DDPO so namenjene vrstice v okviru zaporednih številk 1, 2 in 3. Vrstice v okviru zaporedne številke 2 so namenjene vpisu zmanjšanja prihodkov. Vrstice v okviru zaporedne številke 3 so namenjene vpisu povečanja prihodkov.

Prihodki po računovodskih pravilih
ZDDPO-2: 12–67.m in 70–74
ZDavP-2: 354–358, 370, 371, 372 in 376

1 Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih. Zavezanci v obračun DDPO vpišejo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar