1. Predstavitev DDV 

Skrij povezave

DDV je vrsta prometnega davka. Če ni opravljenega prometa blaga ali storitve, tudi davka ni. S prometnimi davki se obdavčujejo prenosi lastninske pravice in njej podobnih pravic na blagu (tudi nepremičninah) in opravljene storitve. Prometni davki so posredni davki, saj se dodajajo cenam blaga in storitev. Zanje je značilno, da se obračunavajo v odstotku od prodajne vrednosti, lahko pa so določeni tudi v znesku na mersko enoto.

V Sloveniji se poleg DDV plačujejo še tile prometni davki:

  • davek na promet nepremičnin (DPN),
  • davek na motorna vozila (DMV),
  • trošarine,
  • davek od prometa zavarovalnih poslov,
  • davek od iger na srečo,
  • davek na srečke in
  • davek na finančne storitve (DFS).

Našteti prometni davki so z DDV bolj ali manj tesno povezani; obračunavajo se hkrati z DDV ali pa se izključujejo z njim, zato nekaj več o njih na koncu tega poglavja.

Predpise, ki urejajo obračunavanje in plačevanje prometnih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar