2. Davčni zavezanci, identifikacija za DDV in njeno prenehanje 

Skrij povezave

ZDDV-1 vsaki osebi, ki opravlja ekonomsko dejavnost, nalaga vrsto obveznosti in daje tudi določene pravice. Zato je prav, da te osebe vedo, ali so davčni zavezanci po definiciji tega zakona in kaj to zanje pomeni. Ena od prvih obveznosti davčnih zavezancev je pridobitev ID-številke za DDV (identifikacija), sledijo pa še druge. Različne vrste identifikacije zavezancem prinašajo različne obveznosti in pravice. Ločevati je tudi treba med zavezancem in plačnikom, ker to ni nujno vedno ista oseba, saj so v zakonu predpisane številne izjeme. Vedno več je namreč dejavnosti, pri katerih velja obrnjena davčna obveznost za DDV.

2.1. Kdo vse je davčni zavezanec
ZDDV-1: 5 in 94
Uredba 282/2011: 5
P-ZDDV-1: 2 in 3
Direktiva o DDV: 9–13 in 288

Davčni zavezanci so domače in tuje osebe, ki v Sloveniji neodvisno opravljajo ekonomsko (gospodarsko)

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar