3. Plačniki DDV 

Skrij povezave

Splošno pravilo pri DDV je, da je plačnik tega davka davčni zavezanec, ki opravi dobavo storitev ali blaga. V ZDDV-1 pa je glede tega precej izjem, na podlagi katerih je plačnik davka druga oseba, ne tista, ki je opravila dobavo. V takih primerih gre za obrnjeno davčno obveznost (uporablja se tudi izraz prevalitev davčne obveznosti), saj mora DDV obračunati in plačati prejemnik storitve oziroma kupec blaga (opraviti samoobdavčitev).

ZDDV-1 ima več členov o plačnikih DDV. V 76. členu tako določa osebe, ki morajo plačevati DDV ne glede na to, kdo so (domače ali tuje osebe) oziroma ali se štejejo za redne davčne zavezance ali ne.

3.1. Osebe, ki morajo plačati DDV
ZDDV-1: 76, 76.a in 76.b
Uredba 282/2011: 53 in 54
P-ZDDV-1: 127–128
Direktiva o DDV: 192.a–205

Osebe, ki morajo plačevati DDV, so

  1. davčni zavezanci, ki opravljajo obdavčljive

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar