4. Enotne dobave 

Skrij povezave

Enotna dobava je dobava, ki je sestavljena iz več različnih dobav blaga in/ali storitev (odslej dobav). Pojem je izoblikovala sodna praksa Sodišča EU zaradi številnih vprašanj, ki so se davčnim zavezancem odpirala pri sklepanju raznovrstnih poslov. Kadar zavezanci takšne dobave ne prepoznajo ustrezno in jo nepravilno obravnavajo, je lahko posledica tega napačna obdavčitev z DDV.

V sistemu DDV je treba vsako dobavo obravnavati posamično. To pravilo ima dve odstopanji, in sicer nesamostojne pomožne dobave in enotne dobave. Zadnje so v praksi vse pogostejše. Sestavljene so iz več posameznih dobav, ki pa jih je treba, če same zase nimajo nobenega pomena ali vrednosti, obravnavati skupaj kot eno dobavo. Vse, kar je potrebno in nujno za izvedbo nekega naročila, praviloma sestavlja enotno dobavo.

Enotnih dobav je v praksi vedno več, ker so posli med davčnimi zavezanci vedno bolj kompleksni in pogosto

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar