Hitreje do pravih izračunov z vodnikom po DDV.

Optimalno orodje za računovodje, davčnike in finančnike, ki dnevno obračunavate DDV. Strokovne vsebine so prispevali strokovnjaki Zveze RFR in za lažje razumevanje dodali odgovore na najbolj pogoste dileme, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Priročnik davek na dodano vrednost v praksi

Priročnik davek na dodano vrednost v praksi

Z njim v roki bodo neposredni davki obvladljivi.

Prvi celovit vpogled v davke na dohodek ter premoženje pravnih in fizičnih oseb. Podkrepljen s tolmačenji in komentarji strokovnjakov Zveze RFR je nepogrešljiv spremljevalec računovodij, davčnikov, finančnikov in drugih področnih strokovnjakov.

Priročnik neposredni davki v praksi

Priročnik neposredni davki v praksi

Osvežene podlage za suvereno knjiženje.

Temeljna knjiga za računovodje, davčnike in svetovalce v gospodarskih družbah. Vsebuje podroben pregled prenovljenih standardov in številne ponazoritve knjiženj za uspešno vodenje knjig in sestavo računovodskih izkazov.

Priročnik slovenski računovodski standardi v praksi

Priročnik slovenski računovodski standardi v praksi

Do zadnje decimalke točno pripravljena finančno-računovodska poročila.

Zanesljiva podlaga za vse, ki vodite poslovne knjige in pripravljate letna poročila. Na primerih različnih poslovnih dogodkov iz vsakdanje prakse strokovni sodelavci Zveze RFR konkretno pojasnjujejo posamezne področne predpise.

Priročnik računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Priročnik računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Prednosti

Zasnovani tako, da razblinijo vse dileme.

Ikona prednost

Pregledna vsebina
in preprosto iskanje

Opremljeni z nadrobno razdelanim stvarnim kazalom, nekateri tudi s preglednim hitrim kazalom in kazalom zgledov, priročniki pomembno olajšajo iskanje podlag za delo. Digitalna različica z brskanjem po ključnih besedah in z razporeditvijo iskalnih zadetkov po pomembnosti iskanje še pohitri.

Ikona prednost

Redno usklajeni
in posodobljeni

Pomembno je, da se nanje lahko zanesete. Priročniki se zato posodabljajo. Redno osveževanje tiskanih izdaj nadgrajuje odzivnejša digitalna oblika. Vse spremembe so ažurno zabeležene in usklajene.

Ikona prednost

Narejeno
za delo v praksi

Zapletena področja so razložena na preprost način. Priročnike so pripravili strokovnjaki Zveze RFR, ki razumejo vsakdanje izzive računovodstva in davščin. Za suvereno izvajanje dela v praksi so vsebine podkrepljene z uporabnimi napotki in številnimi zgledi.

Ikona prednost

Vsi praktični napotki
na enem mestu

Priročniki so osnovno vodilo računovodij, davčnikov in finančnikov. V njih so jasno razložene ključne računovodske in davčne teme za uspešno delo v praksi. Digitalna različica omogoča še širši pogled ter preprosto povezovanje sorodnih vsebin iz revije IKS in digitalne aplikacije Ekspert RFR.

Vsebina

4 področja, ki v celoti pokrivajo davčno in računovodsko prakso.

Priročnik slovenski računovodski standardi (2016) v praksi (2016)

Poenostavljena referenčna vodila za knjiženje, prilagojena vsakdanjim potrebam računovodij, davčnikom in finančnikom. Zahteve standardov so praktično prikazane prek številnih podrobno razdelanih poslovnih dogodkov iz prakse.

Priročnik računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Poglobljeno obravnava računovodske postavke, pravila za sestavljanje letnih poročil in kako usklajevati terjatve ter pripraviti konsolidirane premoženjske bilance. Pojasnilom strokovnjakov Zveze RFR so dodana še pravila skrbnega računovodenja.

Priročniki

Davek na dodano vrednost v praksi

V 19 poglavjih na uporabniku prijazen način predstavlja vse pravne podlage, posebnosti in izjeme sistema DDV. Vključena so tudi pojasnila in tolmačenja državnih organov ter ključne odločitve sodišč. Dodatno podporo zagotavljajo zgledi, oblikovani na podlagi ključnih zagat.

Priročnik neposredni davki v praksi

4 sklopi v celoti pojasnijo davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnino ter prispevke, mednarodne davčne predpise in sporazume pa tudi transferne cene med povezanimi osebami. Za lažje delo je dodana podrobna razlaga številnih posebnosti in izjem ter konkretni primeri.

Nakup ali naročilo

Izberite tiskani priročnik

Priročniki
  • Cena naslova tiskanega priročnika: 171,43 EUR

Berite na papirju in svoji napravi

Priročniki
  • Priročnik v tiskani in digitalni različici: 112 EUR na leto
  • Komplet 4 priročnikov: 25 % ugodneje