Nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju kateregakoli zaposlovalca.

V 19 nazorno predstavljenih tematskih sklopih boste našli skoraj 700 praktičnih zgledov ter več kot 30 vzorcev pogodb in drugih pisanj, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu v vsakdanji praksi.

Priročnik Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi

Najbolj iskana knjiga konec leta, na vaši polici.

Vsakoletno poročanje in priprava davčnega obračuna sodita med najpomembnejši opravili in hkrati stalnici na računovodskem področju. Da bi vam olajšali delo v praksi, sodelavci Zveze RFR navodila za letno poročanje in davčni obračun povzemajo v popolnoma novem priročniku.

Priročnik davek na dodano vrednost v praksi

Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna

Računovodski standardi se spreminjajo, zato je prav, da imate pri roki najbolj sveža vodila v praksi

Zveza RFR vam predstavlja popolnoma novo izdajo priročnika, ki je namenjen pravilnemu tolmačenju in učinkoviti uporabi najnovejših računovodskih standardov v praksi.

Priročnik slovenski računovodski standardi v praksi

Priročnik slovenski računovodski standardi v praksi

Do zadnje decimalke točno pripravljena finančno-računovodska poročila.

Zanesljiva podlaga za vse, ki vodite poslovne knjige in pripravljate letna poročila. Na primerih različnih poslovnih dogodkov iz vsakdanje prakse strokovni sodelavci Zveze RFR konkretno pojasnjujejo posamezne področne predpise.

Priročnik računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Priročnik računovodski predpisi za javni sektor v praksi

Hitreje do pravih izračunov z vodnikom po DDV.

Optimalno orodje za računovodje, davčnike in finančnike, ki dnevno obračunavate DDV. Strokovne vsebine so prispevali strokovnjaki Zveze RFR in za lažje razumevanje dodali odgovore na najbolj pogoste dileme, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Priročnik davek na dodano vrednost v praksi

Priročnik davek na dodano vrednost v praksi (2023)

Z njim v roki bodo neposredni davki obvladljivi.

Prvi celovit vpogled v davke na dohodek ter premoženje pravnih in fizičnih oseb. Podkrepljen s tolmačenji in komentarji strokovnjakov Zveze RFR je nepogrešljiv spremljevalec računovodij, davčnikov, finančnikov in drugih področnih strokovnjakov.

Priročnik neposredni davki v praksi

Priročnik neposredni davki v praksi

Prednosti

Zasnovani tako, da razblinijo vse dileme.

Ikona prednost

Pregledna vsebina
in preprosto iskanje

Opremljeni z nadrobno razdelanim stvarnim kazalom, nekateri tudi s preglednim hitrim kazalom in kazalom zgledov, priročniki pomembno olajšajo iskanje podlag za delo. Digitalna različica z brskanjem po ključnih besedah in z razporeditvijo iskalnih zadetkov po pomembnosti iskanje še pohitri.

Ikona prednost

Usklajeno
z veljavnimi predpisi

Pomembno je, da se nanje lahko zanesete. Priročniki se zato posodabljajo. Redno osveževanje tiskanih izdaj nadgrajuje odzivnejša digitalna oblika. Vse spremembe so v 24 urah zabeležene, usklajene in takoj na voljo. Ažurirani predpisi so tudi jasno obarvani.

Ikona prednost

Narejeno
za delo v praksi

Zapletena področja so razložena na preprost način. Priročnike so pripravili strokovnjaki Zveze RFR, ki razumejo vsakdanje izzive računovodstva. Za suvereno izvajanje predpisov v praksi so vsebine podkrepljene z razširjenimi tolmačenji, uporabnimi napotki in obilico primerov.

Ikona prednost

Vsi praktični napotki
na enem mestu

Priročniki so osnovno vodilo računovodij, davčnikov in finančnikov. V njih so jasno razložene ključne računovodske in davčne teme za uspešno delo. Digitalna različica omogoča še širši pogled ter preprosto povezovanje sorodnih vsebin iz revije IKS in digitalne aplikacije Ekspert RFR.

Vsebina

6 področij, ki v celoti pokrivajo davčno
in računovodsko prakso.

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi

Priročnik celostno predstavlja vse ključne teme iz zapletenega in zahtevnega področja delovnih razmerij, kot so plačilo za delo, nadomestila plače, povračila stroškov, letni dopust in regres, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, delovni čas, odpravnine in druge. Zasnovan je tako, da vam bo omogočil hiter pregled nad področjem, hkrati pa vam bo ponudil tehtne usmeritve pri vseh najbolj pomembnih temah, kot so interni kadrovski akti, povračila stroškov, delovni čas ali pa denimo odpovedi in odpravnine.

Priročnik SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (2016-2019) V PRAKSI

*(Priročnik SRS smo prenovili - izšel je konec novembra 2021)
Poenostavljena referenčna vodila za knjiženje, prilagojena vsakdanjim potrebam računovodij, davčnikom in finančnikom. Vključuje vse aktualne spremembe računovodskih standardov ter prenovljena poglavja, opremljena z osveženimi zgledi poslovnih dogodkov iz prakse.

PRIROČNIK VODILA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA IN DAVČNEGA OBRAČUNA

V eni izdaji povzeta vodila za pripravo letnega in davčnega obračuna. V njem so vključene tako usmeritve za poročanje v gospodarstvu in javnem sektorju kakor tudi za davčni obračun pravnih oseb in zasebnikov.

PRIROČNIK RAČUNOVODSKI PREDPISI ZA JAVNI SEKTOR V PRAKSI

Poglobljeno obravnava računovodske postavke, pravila za sestavljanje letnih poročil in kako usklajevati terjatve ter pripraviti konsolidirane premoženjske bilance. Pojasnilom strokovnjakov Zveze RFR so dodana še pravila skrbnega računovodenja.

PRIROČNIK NEPOSREDNI DAVKI V PRAKSI

4 sklopi v celoti pojasnijo davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnino ter prispevke, mednarodne davčne predpise in sporazume pa tudi transferne cene med povezanimi osebami. Za lažje delo je dodana podrobna razlaga številnih posebnosti in izjem ter konkretni primeri.

DAVEK NA DODANO VREDNOST V PRAKSI (2023)

Najnovejša izdaja priročnika o DDV v 30 poglavjih in v uporabniku prijazni obliki predstavlja vse pravne podlage, posebnosti in izjeme sistema DDV. V njem boste na enem mestu našli tako pojasnila in tolmačenja državnih organov ter ključne odločitve sodišč, kakor tudi bogato zbirko praktičnih zgledov, oblikovanih na podlagi vprašanj iz prakse.

Priročniki

Nakup ali naročilo

Izberite tiskani priročnik

Priročniki
  • Cena naslova tiskanega priročnika: 195,00 EUR

Berite na papirju in svoji napravi

Priročniki
  • Priročnik v tiskani in digitalni različici: 127,00 EUR na leto
  • Komplet 4 priročnikov: 25 % ugodneje
  • Naročnina se prvič sklene za minimalno 24 mesecev