Nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju kateregakoli zaposlovalca.

V 19 nazorno predstavljenih tematskih sklopih boste našli skoraj 700 praktičnih zgledov ter več kot 30 vzorcev pogodb in drugih pisanj, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu v vsakdanji praksi.

Priročnik celostno predstavlja vse ključne teme z zapletenega in zahtevnega področja delovnih razmerij, kot so

  • plačilo za delo,
  • nadomestila plače,
  • povračila stroškov,
  • letni dopust in regres,
  • jubilejna nagrada,
  • interni kadrovski akti,
  • solidarnostna pomoč,
  • delovni čas,
  • odpravnine in drugo.
Avtorica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar