Priročnik SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (2016-2019) V PRAKSI na preprost in uporaben način pojasnjuje spremenjene predpise vodenja poslovnih knjig in sestave računovodskih izkazov v gospodarskih družbah.

 

Priročnik je oblikovan za računovodje, revizorje, davčne in druge svetovalce.

  • Osvežena vsebina, usklajena z novimi standardi
  • Poenostavljena vodila in konkretne ponazoritve knjiženj
  • Številni podrobno razdelani primeri iz prakse
  • Dodatek: pravila skrbnega računovodenja
Avtorji: mag. Andreja Bajuk Mušič, dr. Matjaž Prusnik, dr. Marjan Odar
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar