Na več kot 1.000 straneh preprosto razloži ključna vodila za obračunavanje davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in prispevkov ter podaja smernice o mednarodnem obdavčenju in transfernih cenah. Temu so dodani strokovni komentarji, tolmačenja in primeri iz prakse, ki še dodatno pojasnjujejo vsebino.

 

Priročnik Neposredni davki v praksi vsebuje:

  • štiri tematske sklope,
  • preprost pregled celotnega področja neposrednih davkov,
  • podrobno razlago posebnosti in izjem,
  • praktične nasvete za konkretne primere,
  • opise številnih primerov iz vsakdanje prakse,
  • stvarno kazalo in kazalo zgledov.
Avtorji: mag. Andreja Bajuk Mušič, Danuška Bobek - Gospodarič, univ. dipl. ekon., mag. Milenka Čižman, dr. Mateja Drobež Tomšič, Romana Hieng, univ. dipl. ekon., dr. Marjan Odar, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., dr. Matjaž Prusnik, Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon., mag. Mojca Zupančič, Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar