Priročnik DAVEK NA DODANO VREDNOST V PRAKSI v 30 poglavjih predstavlja delovanje sistema DDV na uporabnikom prijazen in enostaven način. Je delovni pripomoček za vse, ki se dnevno srečujete z DDV.

V priročniku boste našli

  • praktične napotke za ravnanje v konkretnih primerih,
  • posebnosti, opisane na preprost in razumljiv način,
  • opise primerov iz domače in tuje sodne prakse,
  • zbrano zakonodajo in pojasnila pristojnih organov ter
  • povezave na sestavke o DDV, objavljene v reviji IKS.
Avtorji: mag. Mojca Zupančič, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., dr. Matjaž Prusnik, in Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
3. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar