Priročnik v eni sami knjigi povzema vse usmeritve za poročanje v gospodarstvu in javnem sektorju ter jasna in pregledna navodila za pripravo davčnih obračunov pravnih oseb in zasebnikov.

 

Priročnik je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s poročanjem ob koncu poslovnega leta in pripravo davčnih obračunov. Sestavljen je iz štirih delov:

  • V sklopu A predstavljamo vse o letnem računovodskem poročanju za zasebni sektor.
  • Sklop B je namenjen določenim in drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
  • V sklopu C predstavljamo navodila za sestavitev obračuna za davek od dohodkov pravnih oseb.
  • V sklopu D smo zbrali navodila za sestavitev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Eno poglavje pa je namenjeno posebnostim pri sestavitvi tega obračuna za zavezance, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov.

Ta priročnik je v digitalni obliki dostopen le naročnikom digitalne revije IKS.

Avtorji: Mag. Andreja Bajuk Mušič, Mag. Milenka Čižman, Dr. Mateja Drobež Tomšič, Gordana Gliha, univ. dipl. ekon., Dr. Marjan Odar
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar