Priročnik DAVEK NA DODANO VREDNOST V PRAKSI podaja vodila za pravilno obračunavanje DDV in uveljavljanje pravice do odbitka DDV. Razdeljen na tematska poglavja omogoča hiter in učinkovit dostop do podlag za delo.

  

Priročnik je celovita pomoč za vse, ki dnevno obračunavate DDV.

  • Posebnosti in izjeme, opisane na preprost in razumljiv način
  • Praktični napotki za ravnanje v konkretnih primerih
  • Navedbe in opisi številnih primerov iz sodne prakse
  • Povezave na članke o DDV, objavljene v reviji IKS
Avtorji: mag. Mojca Zupančič, Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon., Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., dr. Matjaž Prusnik in Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
2. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar