Izdaja junij 2015 na  772 straneh podaja praktična vodila za pravilno obračunavanje DDV. V 19 poglavjih so prikazani številni novi zgledi, komentarji, pojasnila pristojnih organov in najpogostejši primeri iz prakse.

 

Priročnik o DDV vsebuje

  • praktične napotke za ravnanje v konkretnih primerih,
  • posebnosti in izjeme, opisane na preprost in razumljiv način,
  • navedbe in opise številnih primerov iz sodne prakse ter
  • povezave na članke o DDV, ki jih je Zveza RFR objavila v reviji IKS.
Avtorji: mag. Mojca Zupančič, Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon., Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., dr. Matjaž Prusnik in Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
2. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar