PRILOGE 

Ni povezav
Berete arhivsko izdajo priročnika Davek na dodano vrednost v praksi. Dejstva, navedena v njem, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti. Najnovejšo različico, ki je izšla 01. 01. 2023, odprete tukaj.
1. PREGLED VZORCEV KLAVZUL NA RAČUNIH

Zveza RFR je pripravila primerjalni pregled vzorcev nekaterih klavzul, ki jih mora davčni zavezanec (DZ) navesti na izdanih računih, kadar ne obračuna DDV (zaradi določbe o oprostitvi DDV ali obrnjene davčne obveznosti) ali ga obračuna po posebni ureditvi. Leta 2013 je bil spremenjen 82. člen ZDDV-1, ki natančno predpisuje besedila posameznih klavzul na računih. Tako v primeru, ko za plačilo DDV velja obrnjena davčna obveznost, na računu zadošča navedba "Obrnjena davčna obveznost". V klavzulah, ki jih predlaga Zveza RFR, je poleg predpisanega besedila naveden še ustrezni člen predpisa.

Poleg obveznih klavzul so v preglednici tudi take, ki z ZDDV-1 niso predpisane, zato jih na računih ni treba navajati, je pa priporočljivo; te so označene z zvezdico (*). Pri nekaterih od teh bi moral biti obračunan DDV po predpisih druge države, kar je

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar