Priročnik RAČUNOVODSKI PREDPISI ZA JAVNI SEKTOR V PRAKSI je ključno orodje za suvereno vodenje poslovnih knjig in uspešno pripravo letnih poročil. Pregledno urejen zagotavlja preprosto iskanje vsebin.

 

Priročnik je namenjen praktikom v računovodskih servisih in javnem sektorju, proračunskim uporabnikom in drugim, dejavnim na področju javnega prava.

  • Temeljit pregled predpisov za računovodsko obravnavo
  • Jasna pravila za sestavljanje letnih poročil
  • Številni primeri, kako posamezni področni predpisi delujejo v praksi
  • Dodatek: pravila skrbnega računovodenja
Avtorici: mag. Milenka Čižman, Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar