A.3 Vir dohodka 

Skrij povezave

Rezidenti so v Sloveniji obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Po ZDDPO-2 so tako obdavčeni vsi dohodki rezidentov, ne glede nato, ali imajo vir v Sloveniji ali zunaj nje. Nerezidente pa sme Slovenija obdavčiti zgolj v tistem delu, ko se njihovim dohodkom lahko določi vir v Sloveniji. ZDDPO-2, ki v 8. členu določa vir dohodka, s tem tudi posredno določa obseg pravice obdavčitve, čeprav ni nujno, da so vsi dohodki, ki se jim da pripisati vir v Sloveniji, v njej tudi dejansko obdavčeni. Vzrok za to gre iskati v dejstvu, da za tuje pravne osebe (ki v Sloveniji ne oddajajo obračuna DDPO) ni predpisan način napovedi njihovih posamičnih dohodkov.

V obračun DDPO rezidenti vključijo tako dohodke z virom v Sloveniji kot tudi tiste z virom zunaj nje. Pri zadnjih je zavezancem načeloma tudi omogočeno, da davek, plačan v državi vira dohodka, v slovenskem obračunu DDPO uveljavljajo kot v tujini plačano akontacijo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar