B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve 

Skrij povezave

Dohodki iz zaposlitve se delijo na dohodke iz delovnih razmerij, dohodke iz drugih pogodbenih razmerij in dohodke iz drugih razmerij. Med druge dohodke iz zaposlitve se štejejo tisti, ki niso iz delovnega razmerja oziroma niso obdavčeni enako kot tisti iz delovnega razmerja (denimo dohodki za vodenje družbe ali pokojnina), ter tisti, ki niso iz opravljanja dejavnosti in tudi ne iz drugih pogodbenih razmerij, kot so dohodki iz podjemnih in avtorskih pogodb.

Med preostalimi dohodki iz zaposlitve pa so tudi taki, ki jih prejšnja poglavja tega sklopa niso zajela. Mednje spadajo predvsem dohodki članov nadzornih svetov, sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, izvršiteljev, upraviteljev, športnih sodnikov, prodajalcev odpadnih surovin, verskih uslužbencev, dohodki iz kratkotrajnih del in iz začasnih ali občasnih del v kmetijstvu. Potem so tu še drugi posamični neodvisni dohodki (dohodki iz drugih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar