B.19 Najem nepremičnin in premičnin 

Skrij povezave

Dohodek, ki izvira iz oddajanja nepremičnin in premičnin v najem, je lahko obdavčen kot dohodek iz dejavnosti ali kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem (47/3 ZDoh-2). Kot prvi je obdavčen le, če ga zavezanci dosegajo v okviru svojega organiziranega podjetja ali organizirane dejavnosti.1 Zavezanci se tako sami odločijo, v katerem statusu bodo dosegali dohodke iz oddajanja premoženja v najem, od tega pa je odvisna obdavčitev dohodkov z dohodnino in prispevki. Če te dohodke dosegajo prek pravne osebe, so obdavčeni po pravilih za obdavčitev dohodkov pravnih oseb, in ne tako, kot je navedeno v tem poglavju.

Pri tem je treba razmejiti dajanje premoženja v najem od dohodkov od nastanitev. Dohodki od nastanitev so vedno dohodki iz dejavnosti, saj se zagotavljanje nastanitev turistom ali drugim gostom šteje za del gostinske dejavnosti. To velja, če imajo zavezanci status samostojnega podjetnika, če so

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar