C.8 Mednarodni prevoz 

Skrij povezave
8. člen ARTICLE 8
MEDNARODNI PREVOZ Z LADJAMI IN LETALI INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that state.
2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz udeležbe pri interesnem združenju, mešanem podjetju ali mednarodni prevozni agenciji. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Za dejavnost mednarodnih ladjarskih ali letalskih prevoznih podjetij je značilno, da se praviloma opravlja v številnih državah oziroma prek številnih držav, kjer imajo tovrstna podjetja zaradi narave svojega

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar