C.10 Dividende 

Skrij povezave
10. člen ARTICLE 10
DIVIDENDE DIVIDENDS
1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne sme presegati:
  1. 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik družba, ki ima v neposredni lasti najmanj 25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende, v obdobju 365 dni vključno z dnem plačila dividend. (za namene izračuna tega obdobja se ne upoštevajo spremembe lastništva, ki bi nastale

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar