C.12 Premoženjske pravice 

Skrij povezave
12. člen ARTICLE 12
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI ROYALTIES
1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, se obdavčijo samo v tej drugi državi. 1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
2. Izraz “licenčnine in avtorski honorarji”, kot je uporabljen v tem členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar