C.21 Profesorji 

Skrij povezave
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI Vzorčna konvencija OECD
nima posebnega člena.
1. Rezident države pogodbenice, ki je na povabilo univerze, višje ali visoke šole, šole ali druge podobne ustanove, ki je v drugi državi pogodbenici in jo priznava vlada te druge države pogodbenice, začasno navzoč v tej drugi državi pogodbenici samo zaradi poučevanja ali raziskovanja ali obojega v izobraževalni ustanovi, je za največ dve leti od prvega prihoda v to drugo državo pogodbenico oproščen davka v tej drugi državi pogodbenici za prejemke za tako poučevanje ali raziskovanje.
2. Izjema iz prvega odstavka se ne prizna za prejemke za raziskovanje, če se tako raziskovanje ne izvaja v javno korist, ampak v zasebno korist določene osebe ali oseb.
Splošne določbe konvencije OECD

Določbo, ki obravnava dohodke profesorjev in raziskovalcev, v konvencije

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar