C.24 Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja 

Skrij povezave
23.a člen ARTICLE 23 A
METODA OPROSTITVE AEXEMPTION METHOD
1. Kadar rezident države pogodbenice pridobiva dohodek ali ima v lasti premoženje, ki se lahko po določilih tega sporazuma obdavči v drugi državi pogodbenici, prvoomenjena država v skladu z določili drugega in tretjega odstavka tak dohodek ali premoženje oprosti davka. 1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital from tax.
2. Kadar rezident države pogodbenice pridobiva vrste dohodka, ki se v skladu z določbami 10. in 11. člena lahko obdavčijo v drugi državi pogodbenici, bo prvoomenjena država dopustila kot odbitek od davka na ta dohodek tega rezidenta znesek, ki je enak davku od dohodka,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar