C.31 Začetek in prenehanje veljavnosti konvencije ter končna klavzula 

Skrij povezave

V povezavi z uveljavitvijo konvencije se pojavlja kar nekaj izrazov, med katerimi morda na prvi vtis ni razlike, vendar se vsebinsko zelo razlikujejo in so za uporabo konvencije zelo pomembni. Taki izrazi so

  • podpis konvencije,
  • ratifikacija konvencije,
  • začetek veljavnosti konvencije in
  • začetek uporabe konvencije.

Poglavje se osredotoča na njihovo poglobljeno razlago tako glede na postopek uveljavljanja konvencije kot tudi glede na njene določbe – predvsem člena, ki urejata začetek in prenehanje veljavnosti. Pri zadnjem bo izhodišče konvencija OECD. Prav tako kot določbe o začetku veljavnosti so izredno pomembne določbe o njenem prenehanju. Čeprav se še ni pripetilo, da bi katera od držav, s katerimi je Slovenija sklenila konvencijo, to odpovedala (razen če je začela veljati novejša), je za davčne zavezance pri davčnem načrtovanju lahko pomembno, kolikšen je najkrajši rok, v katerem konvencija nikakor ne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar