Uvod 

Ni povezav

Neposredni davki, poleg njih poznamo še posredne, s katerimi so obdavčene transakcije, so temelj vsakega davčnega sistema. Z njimi posežemo na ustvarjene dohodke in premoženje pravnih in fizičnih oseb.

Temeljni predpis, po katerem so v Sloveniji obdavčeni dohodki pravnih oseb, je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Fizične osebe od ustvarjenega dohodka plačujejo dohodnino, ki je predpisana z Zakonom o dohodnini, in druge dajatve, ki jih določa vrsta spremljajočih davčnih in socialnih predpisov.

Za lažje delo v računovodstvu, pri davčnem svetovanju, reviziji in drugih poklicih, ki se srečujejo z neposrednimi davki, je Zveza RFR pripravila priročnik, v katerem so teoretičnim razlagam dodani številni zgledi in tolmačenja. Razdeljen je na štiri vsebinske sklope.

Prvi sklop pojasnjuje obdavčitev pravnih oseb, kot jo predpisuje Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. V njem so obravnavana nacionalna

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar