A.2 Zavezanci za DDPO 

Skrij povezave

Opredelitev zavezancev za obračun in plačilo DDPO je eno od prvih vprašanj, na katero je treba odgovoriti v zvezi z obdavčitvijo dohodkov pravnih oseb. Po tem, ko je znano, da je neka pravna oseba zavezanec, je treba ugotoviti še, ali je zavezanec za plačilo DDPO od vseh dohodkov, ki jih ustvari v Sloveniji in tujini (rezident), ali pa le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (nerezident). Za slednji primer gre, ko mora tuja organizacija zaradi poslovne enote v Sloveniji plačati slovenski DDPO od dohodka te poslovne enote. V Sloveniji pa imajo vir še nekateri drugi dohodki, od katerih pa se davek ne plačuje po obračunu DDPO, temveč z davčnim odtegljajem. Od določenih dohodkov mora namreč izplačevalec dohodka po ZDDPO-2 izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj, ko tak dohodek izplača zavezancu, prejemniku dohodka, ki je rezident ali nerezident po ZDDPO-2. Zavezanec za davek pa ostane tuja

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar