A.4 Splošno o davčni osnovi in davčnem obdobju 

Ni povezav

Rezidenti in nerezidenti za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali prek nje v Sloveniji plačujejo davek od dohodka, ugotovljenega v davčnem obdobju, ki je praviloma koledarsko leto. Davčna osnova je običajno dobiček, ki izhaja iz poslovnega dobička, vanjo se vštevajo prihodki in odhodki, določeni po ZDDPO-2. Davčna osnova nerezidentov se določa po posebnih pravilih, davčna osnova pri davčnem odtegljaju pa je odvisna od velikosti izplačila.

Davčno obdobje

Davčno obdobje zavezanca je praviloma koledarsko leto. Dohodki, ki so določeni z ZDDPO-2 in so predmet obdavčitve, so tisti, ki vplivajo na dobiček rezidenta in dobiček poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, ter tisti, za katere je določena obveznost davčnega odtegljaja. Davčno obdobje zavezanca je pomembno za ugotovitev dobička rezidenta in za dobiček poslovne enote nerezidenta,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar