B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine 

Skrij povezave

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Sistem in obveznost plačevanja dohodnine sta predpisana z ZDoh-2, v katerega so vključene materialne določbe o obdavčitvi z dohodnino, pa tudi del postopkovnih pravil. Podrobnejša in/ali preostala postopkovna pravila glede dohodnine so vključena v ZDavP-2.

Za slovensko dohodnino velja nekaj splošnih načel za pravilno obdavčitev. To so predvsem splošna davčna obveznosti, obdavčitev dohodkov rezidentov po načelu svetovnih dohodkov, omejena obdavčitev nerezidentov le od dohodkov z virom v Sloveniji, sintetična obdavčitev nekaterih dohodkov rezidentov, cedularna obdavčitev določenih dohodkov in negativna definicija dohodka.

Dohodninski dohodki rezidentov so med letom v večini obdavčeni z akontacijo dohodnine, nato pa so zajeti v letno dohodnino. Nekatere vrste dohodkov pa so že med letom obdavčene dokončno (cedularna obdavčitev). Praviloma je tudi obdavčitev

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar