B.15 Drugi dohodki 

Skrij povezave

Med druge dohodke sodijo

  • povračila stroškov fizičnim osebam, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v pogodbenem razmerju, niti v razmerju opravljanja dejavnosti, niti kapitalskem ali najemnem razmerju,
  • nagrade, darila in dobitki v nagradnih igrah ter
  • ostali drugi dohodki, ki ne spadajo v katerokoli drugo vrsto dohodkov po ZDoh-2, kot so priznavalnine in družinske invalidnine.

Take dohodke pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Ti morajo kot izplačevalci vedeti, kdaj se povračila stroškov vštevajo v davčno osnovo v celoti in kdaj le delno in kdaj so v celoti neobdavčena oziroma oproščena. Poleg tega pa so lahko ti dohodki zavezani k obračunu in plačilu prispevkov za invalidsko zavarovanje (zavarovanje za invalidnost in smrt) in zdravstveno zavarovanje (zavarovanje za poškodbe pri delu). Za te primere dohodkov so predvideni pavšalni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar