A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb 

Skrij povezave

Obdavčitev dohodkov pravnih oseb je urejena v ZDDPO-2. Ta zakon določa sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb in obveznost plačevanja DDPO. To je tako imenovani materialni predpis, ker ureja obdavčitev s tem davkom. Postopek pobiranja DDPO pa je podrobneje urejen v ZDavP-2. V njem so tako imenovana postopkovna pravila za obračun in plačilo DDPO.

Slovenija je pri določanju davčnih pravil obdavčitve z DDPO suverena, razen v nekaj delih, ki posegajo v pravo EU. To velja za področja, ki so urejena s tremi direktivami EU, ki jih je Slovenija morala vključiti med določbe o obdavčitvi z DDPO. Mednje spadajo direktiva o obdavčitvi pri statusnem preoblikovanju družb, direktiva o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb in direktiva o obdavčitvi obresti in licenčnin med povezanimi družbami.

Zavezanci za DDPO so pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti), pravne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar