C.3 Splošne opredelitve izrazov v konvenciji 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021

V poglavju C.3 je opisan 3. člen konvencije, ki opredeljuje nekatere pojme, uporabljene v konvenciji. V prenovljenem poglavju je dodana teoretična razlaga, kako pristopiti k razlagi posameznih pojmov, ki jih konvencija ne opredeljuje. Zavezanci morajo znati pravilno razlagati posamezne pojme, predvsem kadar pride do situacije, ko dve državi posamezen pojem razlagata različno.

3. člen ARTICLE 3
SPLOŠNE OPREDELITVE IZRAZOV GENERAL DEFINITIONS
1. Za namene tega sporazuma, razen če sobesedilo zahteva drugače:
    izraz “oseba” pomeni posameznika, družbo ali kakršnokoli drugo telo, ki združuje več oseb;
  1. izraz “družba” pomeni katerokoli kapitalsko družbo ali enoto, ki je za davčne namene obravnavana kot kapitalska družba;
  2. izraz “podjetje” se uporablja za izvajanje kakršnegakoli poslovanja;
  3. izraza “podjetje države pogodbenice” in “podjetje druge države pogodbenice”

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar