A.12 Obresti in tanka kapitalizacija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021
Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb Pravilnika o priznani obrestni meri. Spremembe se nanašajo na ugotovitev priznane obrestne mere v tistem delu, ki se nanaša na pribitek zaradi kreditne ocene. Zavezanec, ki nima svoje kreditne ocene in pripada skupini podjetij, lahko za namene ugotavljanja pribitka na kreditno oceno uporabi kreditno oceno te skupine podjetij. Nadalje pa je določeno, katere so sprejemljive kreditne ocene. Za namene določitve kreditne ocene je sprejemljiva kreditna ocena po metodologiji podjetja Standard & Poor's ali druga metodologija, ki jo je mogoče enolično prevesti v ocene po metodologiji tega podjetja. Za te druge prevedljive metodologije se uporablja posebna prevajalna preglednica, ki je priloga k Pravilniku o priznani obrestni meri. Vanjo so vključene kreditne ocene podjetij Moody's Investor Service, Fitch Ratings in DBRS

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar