A.2 Zavezanci za DDPO 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2021

Sprememba je povezana z ureditvijo, ki velja za nadzorovane tuje družbe (67.i člen ZDDPO-2). Nova seznama držav oziroma jurisdikcij po 8.a členu ZDDPO-2 se uporabljata tudi v povezavi z dohodki od nadzorovanih tujih družb. V tem pogledu se ne uporabljata izjemi o neizvzemu zakonsko naštetih dohodkov te družbe pri obdavčitvi z DDPO, če gre za nadzorovano tujo družbo iz države ali jurisdikcije s seznama.

Opredelitev zavezancev za obračun in plačilo DDPO je eno od prvih vprašanj, na katero je treba odgovoriti v zvezi z obdavčitvijo dohodkov pravnih oseb. Po tem, ko je znano, da je neka pravna oseba zavezanec, je treba ugotoviti še, ali je zavezanec za plačilo DDPO od vseh dohodkov, ki jih ustvari v Sloveniji in tujini (rezident), ali pa le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (nerezident). Za slednji primer gre, ko mora tuja organizacija zaradi poslovne enote v

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar