A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički 

Skrij povezave

Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi dobiček razdelijo lastnikom ali ga pustijo nerazporejenega. Da ne pride do dvojne ekonomske obdavčitve dobička, lahko prejemniki razdeljenega dobička iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende in druge deleže v dobičku (odslej dividende) in dividendam podobne dohodke. Pod predpisanimi pogoji lahko zavezanci iz obdavčitve izvzamejo tudi polovico dobička, doseženega z odsvojitvijo lastniških deležev drugih družb. Tudi ta ureditev odpravlja ekonomsko dvojno obdavčitev, ker so večje vrednosti deležev vsaj delno povezane z nerazporejenimi dobički, ki so bili že obdavčeni, ali s pričakovanjem bodočih dobičkov, ki bodo obdavčeni v prihodnosti. Ker gre za neobdavčene prihodke, se za davčne namene del odhodkov, ki se nanašajo nanje, v davčnem obračunu ne prizna.

Davčni odtegljaj in izvzem dividend iz davčne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar