B.17 Dividende 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2022

Davčna stopnja, s katero so obdavčene dividende, se je znižala s 27,5 % na 25 %. Razlika med pridobitveno in odsvojitveno vrednostjo lastnih deležev in delnic ni več obdavčena z davkom od dividend, temveč z davkom od kapitalskega dobička. Spremembi sta začeli veljati 22. marca 2022, a se uporabljata že od 1. januarja 2022.

Dohodke, ki jih zavezanci dosegajo na podlagi lastniškega deleža, ki se ob izplačilu ne spremeni, ZDoh-2 obravnava kot dividende. Ob izplačilu so dokončno obdavčene po stopnji 25 %1. Kot dividende so obdavčena tudi prikrita izplačila dobička, kot so opredeljena z ZDDPO-2. Kadar so dividende izplačane v naravi, se vrednost prejemka v naravi poveča s koeficientom davčnega odtegljaja.

Zavezanci

Dividende so, tako kot vsi dohodki slovenskih rezidentov, obdavčene po načelu svetovnega

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar