B.18 Kapitalski dobiček 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2022

S spremembo ZDoh-2, ki je bila sprejeta leta 2022 in velja retroaktivno, od 1. januarja 2022, se najvišja stopnja obdavčitve kapitalskega dobička znižuje s 27,5 na 25 %. Prav tako se obdobje, po katerem so kapitalski dobički oproščeni davka, skrajšuje z 20 na 15 let. Zavezanci se odslej lahko odločijo, da se kapitalski dobiček obdavči v okviru letne dohodninske napovedi, torej skupaj z drugimi dohodki, ki se obdavčijo ob upoštevanju dohodninske lestvice.

Med dohodke iz kapitala, ki jih ZDoh-2 praviloma1 obdavčuje enkratno in dokončno (cedularno), spada tudi dobiček iz kapitala (odslej kapitalski dobiček). Kapitalski dobiček, kot ga določa ZDoh-2, je pozitivna razlika med odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo naložb, ki jih štejemo za kapital. Dokler zavezanci kapitala ne odsvojijo, je tovrstni dobiček neiztržen (nerealiziran), ko pa ga, je dobiček iztržen

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar