B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2023

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi zakonskih sprememb pri vrstah dohodkov iz naslova kmetijske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine. Zaradi sodne prakse o obdavčitvi odškodnine zaradi nepremoženjske škode je posodobitev tudi pri odškodninah. Preostale posodobitve so posledica drugih sprememb pri obdavčitvi dohodkov z dohodnino in sprememb pri poročanju o dohodkih.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Sistem in obveznost plačevanja dohodnine sta predpisana z ZDoh-2, v katerega so vključene materialne določbe o obdavčitvi z dohodnino, pa tudi del postopkovnih pravil. Podrobnejša in/ali preostala postopkovna pravila glede dohodnine so vključena v ZDavP-2.

Za slovensko dohodnino velja nekaj splošnih načel za pravilno obdavčitev. To so predvsem splošna davčna obveznosti, obdavčitev dohodkov rezidentov po načelu svetovnih dohodkov, omejena obdavčitev

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar