B.6 Prokuristi 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je posodobljeno zaradi spremenjenega poročanja o odtegnjenih dajatvah pri opravljanju del prokuristov na obrazcu REK-O. Vnesene so bile še manjše redakcijske spremembe.

Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe, temveč njeno zastopanje nasproti tretjim osebam. V okviru zakonskih pooblastil lahko sklepajo vse pravne posle s tretjimi osebami, razen odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar morajo biti posebej pooblaščeni. Dohodki, ki jih dosegajo s tovrstnim zastopanjem družbe navzven, pa so obdavčeni drugače kot dohodki poslovodij za vodenje družbe skupaj s korporacijskim zastopanjem. Obdavčeni so kot dohodki iz drugega

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar