B.7 Podjemne pogodbe 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi prenovljenega poročanja o izplačanih dohodkih na obrazcu REK-O. Vnesene so bile še manjše vsebinske in redakcijske prilagoditve zaradi razvoja davčne prakse.

Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali obveznim aktom. Načeloma se s podjemno pogodbo opravljajo občasna dela, ki niso ponavljajoče se narave. Za podjemno pogodbo je značilno, da podjemnik ni podrejen naročniku tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolni naročilo. Podjemna pogodba ne sme vsebovati elementov

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar