B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023
Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremenjenega poročanja na obrazcu REK-O. Druge spremembe so vsebinske in redakcijske narave zaradi sprememb v davčni praksi.

Dohodki iz zaposlitve se delijo na dohodke iz delovnih razmerij, dohodke iz drugih pogodbenih razmerij in dohodke iz drugih razmerij. Med druge dohodke iz zaposlitve se štejejo tisti, ki niso iz delovnega razmerja, vendar so obdavčeni enako kot tisti iz delovnega razmerja (denimo dohodki za vodenje družbe ali pokojnina), ter tisti, ki niso iz opravljanja dejavnosti in tudi ne iz drugih pogodbenih razmerij, kot so dohodki iz podjemnih in avtorskih pogodb.

Med preostalimi dohodki iz zaposlitve pa so tudi taki, ki jih prejšnja poglavja tega sklopa niso zajela. Mednje spadajo predvsem dohodki članov nadzornih svetov, sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, izvršiteljev, upraviteljev, športnih sodnikov,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar