B.10 Dijaki in študenti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2023
Poglavje je bilo posodobljeno zaradi poročanja na obrazcu REK-O, ki se je začel uporabljati z letom 2023. Nekatere spremembe pa so posledica spremenjene davčne uredbe o povračilih stroškov.

Dijaki in študenti dobivajo v Sloveniji in tujini različne dohodke, od katerih se obračunavajo različne dajatve (davki in prispevki). Opravljajo lahko občasna in začasna dela prek pooblaščenih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom (odslej študentski servisi), prejemajo štipendije in nagrade in opravljajo obvezno ali prostovoljno praktično delo. [ → O davčni obravnavi teh istih prejemkov v tujini ali v Sloveniji, ko so prejemniki dijaki in študenti, ki niso slovenski rezidenti, lahko preberete v poglavju C.20 Študenti v sklopu Mednarodno obdavčenje.] Prav tam najdete tudi davčno obravnavo dohodkov, ki jih slovenski študentje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar